З. К. Тарланов. "Закон как текст "
Russian Speech. 2018. № 4, Pages. 101 - 107


А.Д. Черенкова. От картофеля до картошки
Russian Speech. 2017. № 4, Pages. 112 - 114