Natal’ya V. Khalikova, Moscow Region State University (Russia, Mytishchi), vlstsd24@gmail.com

N. V. Khalikova. To the Issuance of the Book by A. M. Peshkovsky “Linguistics. Poetics. Stylistics”
Russian Speech. 2019. № 2, Pages. 112 - 118